STICHTING NOODOPVANG SCHOUWEN-DUIVENLAND

Directe opvang, rust en veiligheid in een crisissituatie

Onderdak nodig?

STICHTING NOODOPVANG SCHOUWEN-DUIVENLAND

Directe opvang, rust en veiligheid in een crisissituatie

Onderdak nodig?

DOELSTELLING

Welkom op de website van De Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland. De Noodopvang is opgericht door vrijwilligers uit verschillende kerken van Schouwen-Duiveland en bevindt zich in Zierikzee. De Noodopvang is bedoeld om aan mensen in een crisissituatie directe opvang, rust en veiligheid te bieden. Op deze website leest u of u in aanmerking komt voor een verblijf in de Noodopvang.

Onder crisissituatie wordt bijvoorbeeld verstaan huisuitzetting of verlies van een woning door een calamiteit (brand o.i.d.).

Het kan ook zijn dat andere instanties (nog) niet ingeschakeld kunnen worden of een opname de volgende dag of binnen enkele dagen plaats zal vinden; in zulke situaties kan de Noodopvang tijdelijk onderdak voor de nacht met een slaapplaats bieden.

De Noodopvang werkt met vrijwilligers en biedt geen professionele ondersteuning of permanente begeleiding. We bieden onderdak voor enkele dagen, voor maximaal 4 personen die bij elkaar horen.

Er zijn vrijwilligers die een luisterend oor bieden en waar nodig begeleiding. De aanmeldende instantie blijft verantwoordelijk voor de professionele begeleiding.

OPNAMECRITERIA

Iedereen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, levensbeschouwing of maatschappelijke positie kan worden opgenomen onder de volgende voorwaarden:

 • Er is sprake van crisisopvang, dus in principe één tot max. drie nachten.
 • Er worden geen langdurig dak- en thuislozen opgevangen.
 • Er vindt zo snel mogelijk doorverwijzing plaats.
 • Er worden geen mensen opgenomen die merkbaar onder invloed zijn van alcohol en/of drugs of die primaire medische of psychiatrische hulp nodig hebben.
 • Minderjarigen kunnen worden opgenomen, maar dit wordt altijd bij de lokale politie gemeld.

De tijdelijke opvang wordt verzorgd door vrijwilligers en niet door professionele hulpverleners. De verwijzer (politie, SMWO, pastor enz.) blijft verantwoordelijk voor degene die wordt aangemeld. Van de gast wordt verwacht dat hij/zij ook zelf actief zoekt naar een oplossing om zo snel mogelijk passend onderdak te vinden, hierbij kan de coördinator ondersteuning geven.

OPNAMECRITERIA

Iedereen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, levensbeschouwing of maatschappelijke positie kan worden opgenomen onder de volgende voorwaarden:

 • Er is sprake van crisisopvang, dus in principe één tot max. drie nachten.
 • Er worden geen langdurig dak- en thuislozen opgevangen.
 • Er vindt zo snel mogelijk doorverwijzing plaats.
 • Er worden geen mensen opgenomen die merkbaar onder invloed zijn van alcohol en/of drugs of die primaire medische of psychiatrische hulp nodig hebben.
 • Minderjarigen kunnen worden opgenomen, maar dit wordt altijd bij de lokale politie gemeld.

De tijdelijke opvang wordt verzorgd door vrijwilligers en niet door professionele hulpverleners. De verwijzer (politie, SMWO, pastor enz.) blijft verantwoordelijk voor degene die wordt aangemeld. Van de gast wordt verwacht dat hij/zij ook zelf actief zoekt naar een oplossing om zo snel mogelijk passend onderdak te vinden, hierbij kan de coördinator ondersteuning geven.

0 Overnachtingen
0 Vrijwilligers
0 Slaapplaatsen

AANMELDING

De Noodopvang is overdag te bereiken van 08.00 – 22.00 uur via de dienstdoende coördinator op telefoonnummer: 0630232385. Aanmelding vindt in principe eerst telefonisch plaats en kan gebeuren door de persoon zelf, relaties, maatschappelijk werk, politie, gemeente en artsen. Het is de dienstdoende coördinator die beslist of een aanvraag gehonoreerd kan worden. Alvorens een gast wordt opgenomen in de Noodopvang vindt er eerst door de coördinator een intakegesprek plaats.

Aan de hand van dit gesprek beslist de dienstdoende coördinator of er opname kan plaatsvinden. De opvang is alleen voor de avond en nacht, ’s morgens verlaat de gast de Noodopvang.

Voor moeders met kinderen en bij heel slecht weer wordt hierop soms een uitzondering gemaakt. De coördinator beslist hierover.

CONTACT ONS

  Via dit contactformulier kunt u contact met ons opnemen


  CONTACT ONS

   Via dit contactformulier kunt u contact met ons opnemen


   Contact Us

   We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.