PRIVACY POLICY

Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland

PRIVACY POLICY

Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland

Bedrijfsgegevens:

Naam:Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland
Adres: Poststraat 37, 4301AA Zierikzee
Telefoonnummer: 0630232385
KVK nummer: 22063859
Website: www.noodopvangschouwenduiveland.nl

De website van Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland (www.noodopvangschouwenduiveland.nl) verwerktprivacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland verzamelt persoonsgegevens via www.noodopvangschouwenduiveland.nl door middel van een contactformulier.

In het contactformulier vragen we u om:

 • Uw naam,
 • e-mailadres,
 • een onderwerp,
 • een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail.

De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland essentieel in haar dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met haarleveranciers.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op www.noodopvangschouwenduiveland.nl. We kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig omgaan met uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan partijen buiten de Europese Unie.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland.
 • Het personeel van Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.